Reklama e Revistës

Për reklamuesit

Opsionet e log:

Параметры журнала: формат А4, полноцветный, 60 страниц, крепление — скрепка, обложка — выборочный лак.
Orari i botimit të ditarit: çdo tre muaj

Në vitin 2020, do të dalë në treg 4 botime të revistës Sistemi i patateve.

Nr 1 data e lëshimit: 19 Shkurt, afati i paraqitjes: 5 Shkurt
№2 дата выхода:  2 июня, срок подачи материалов: до 15 мая
Nr. 3 data e lëshimit: 10 shtator, afati i fundit për dorëzimin e materialeve: deri më 24 gusht
№4 дата выхода: 1 декабря, срок подачи материалов: до 17 ноября 

Qarkullimi i revistës: nga 2500 kopje.

Për bashkëpunim, na shkruani

Revista informuese dhe analitike ndër-rajonale "Sistemi i patates"

Revista është regjistruar nga Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen e Komunikimeve, Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimeve Masive

Certifikata PI Nr. FS77-35134


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-përgjigje]

  Mirësevini!

  Hyni në profil

  Krijoni profilin

  Plotësoni fushat për regjistrim

  Përsërit fjalëkalimin

  Ju lutemi shkruani emrin e përdoruesit ose adresën e emailit për të rivendosur fjalëkalimin tuaj.

  Shtoni listën e re të playlistëve